Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Uw waardering voor ons

Uw ervaring, onze zorg
Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren.

Wij bieden graag goede zorg van hoge kwaliteit 
Wanneer u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Wij weten niet welke cliënten gevraagd worden. Wij zien alleen de gemiddelde uitkomsten van dit onderzoek zonder de persoonsgegevens van de invullers.

Wilt u de gemiddelde uitkomst van ons audiologisch centrum weten op het klantervaringsonderzoek? Ga dan naar deze pagina.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Fenac, dit is de landelijke branchevereniging van de audiologische centra. Wanneer u niet benaderd wenst te worden, kunt u dit doorgeven aan de receptionist van ons Audiologisch Centrum.