Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Over ons

Op onze centra verrichten wij diverse onderzoeken bij volwassenen en minderjarigen:

 • Gehooronderzoek (audiometrisch onderzoek) bij volwassenen of minderjarigen
 • Spraak- en taalonderzoeken bij minderjarigen
 • Ontwikkelingsonderzoek bij minderjarigen

De onderzoeken worden over het algemeen genomen multidisciplinair uitgevoerd. Dit betekent dat u bij diverse onderzoeken met verschillende medewerkers te maken krijgt. Dit kan zijn: een audioloog, audiologie-assistent, logopedist, linguïst, gedragswetenschapper en/of maatschappelijk werker. Tevens bieden wij ondersteuning om met auditieve en/of communicatieve problemen om te leren gaan. 

Tijdens uw eerste bezoek aan ons centrum vindt er allereerst basisdiagnostiek of een intake plaats. Daarna bepalen we welke onderzoeken we verder moeten inplannen of voor welke vorm van ondersteuning u of uw kind  in aanmerking komt. Aan het eind van het onderzoekstraject wordt een verslag naar uzelf, uw verwijzer en met uw toestemming naar overige betrokkenen verzonden. Wij versturen verslagen via een beveiligde mail, lees hier meer informatie.

In onze centra werken wij met diverse teams: 

Wij werken nauw samen met de verschillende afdelingen van de Koninklijke Auris Groep, zoals het Aanmeldpunt voor Zorg en Onderwijs, de scholen voor kinderen met auditieve en/of spraak-taalproblemen, de diensten voor Gezinsgerichte Behandeling, Vroegbegeleiding en Ambulante Dienstverlening. Ook maken wij deel uit van het Cochleair Implantatie-team van het Erasmus MC en zijn wij aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Audiologische Centra (FENAC).

U kunt klikken op de onderzoeken en de multidisciplinaire teams voor meer informatie. Ook geven wij meer informatie over bijvoorbeeld: het Tinnitusspreekuur voor mensen met oorsuizen (= tinnitus), het programma Praten doe je met z’n tweeën voor ouders van jonge kinderen met spraak-taalproblemen en de cursus Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden of begeleiding bij de aanpassing van hoortoestellen voor volwassenen met een ernstig gehoorverlies. 

Heeft u na het lezen van de informatie nog vragen neem dan contact met ons op. Wilt u zich via deze site aanmelden voor onderzoek klik dan op de link aanmelden.

Folder 'Audiologisch Centrum, informatie over gehoor, spraak en taal'

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.