Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van alle onderzoeken binnen ons centrum, na aftrek van uw eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.Omdat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten, dienen wij de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten. Dit wordt via de centrale administratie geregeld. Door de regelgeving kan het voorkomen dat wij in 2019 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2018 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2019 nog eigen risico over 2018 moet betalen. 

Factuur 

Pas aan het einde van een periode kunnen wij vaststellen hoe hoog uw factuur wordt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderzoek dat u krijgt op het Audiologisch Centrum. Ook kijken we naar het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de audiologische zorg die u afneemt gefinancierd wordt op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt een vervolg AP geopend, een vervolg AP duurt altijd 120 dagen.

Kosten van het onderzoek

Het Audiologisch Centrum maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per AP tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. De passantentarieven van het Auris Audiologisch Centra voor 2019 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Audiologisch Product

Omschrijving

Kosten 2019

Declaratiecode

Zorgproductiecode

AP 101
Eenvoudig onderzoek gehoor
123
15E889
991900026
 
AP 102
Onderzoek gehoor
359
15B881
991900024
991900025
AP 103
Uitgebreid onderzoek gehoor
1.017
15B879
991900022
991900023
AP 104
Zeer uitgebreid onderzoek gehoor
2632
15B877
991900020
991900021
AP 201
Eenvoudig onderzoek spraak/taal
267
15D354
991900011
 
AP 202
Onderzoek spraak/taal
599
15B880
991900008
991900018
AP 203
Uitgebreid onderzoek spraak/taal
1196
15B878
991900006
991900016
AP 204
Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal
2632
15B876
991900004
991900014

Tarieven zijn van toepassing op audiologische behandelingen die zijn gestart op of na 1 januari 2019.

In 2018 waren de volgende tarieven van toepassing bij audiologische behandelingen.

     Audiologisch   product    Omschrijving Kosten 2018         Declaratiecode Zorgproductiecode
AP 101
Eenvoudig onderzoek gehoor
€ 118
15D355
991900013
 
AP 102
Onderzoek gehoor
€ 346
15B881
991900009
991900019
AP 103
Uitgebreid onderzoek gehoor
€ 980
15B879
991900007
991900017
AP 104
Zeer uitgebreid onderzoek gehoor
€ 2537
15B877
991900005
991900015
AP 201
Eenvoudig onderzoek spraak/taal
€ 258
15D354
991900011
 
AP 202
Onderzoek spraak/taal
€ 577
15B880
991900008
991900018
AP 203
Uitgebreid onderzoek spraak/taal
€ 1153
15B878
991900006
991900016
Ap 204
Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal
€ 2537
15B876
991900004
991900014