Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van alle onderzoeken binnen ons centrum, na aftrek van uw eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.Omdat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten, dienen wij de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten. Dit wordt via de centrale administratie geregeld. Door de regelgeving kan het voorkomen dat wij in 2018 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2017 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2018 nog eigen risico over 2017 moet betalen. 

Factuur 

Pas aan het einde van een periode kunnen wij vaststellen hoe hoog uw factuur wordt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderzoek dat u krijgt op het Audiologisch Centrum. Ook kijken we naar het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de audiologische zorg die u afneemt gefinancierd wordt op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt een vervolg AP geopend, een vervolg AP duurt altijd 120 dagen.

Kosten van het onderzoek

Het Audiologisch Centrum maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per AP tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. De passantentarieven van het Auris Audiologisch Centra voor 2018 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

     Audiologisch   product    Omschrijving Kosten 2018         Declaratiecode Zorgproductiecode
AP 101 Eenvoudig onderzoek gehoor € 118 15D355 991900013
 
AP 102 Onderzoek gehoor € 346 15B881 991900009
991900019
AP 103 Uitgebreid onderzoek gehoor € 980 15B879 991900007
991900017
AP 104 Zeer uitgebreid onderzoek gehoor € 2537 15B877 991900005
991900015
AP 201 Eenvoudig onderzoek spraak/taal € 258 15D354 991900011
 
AP 202 Onderzoek spraak/taal € 577 15B880 991900008
991900018
AP 203 Uitgebreid onderzoek spraak/taal € 1153 15B878 991900006
991900016
Ap 204 Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal € 2537 15B876 991900004
991900014

Tarieven zijn van toepassing op audiologische behandelingen die zijn gestart op of na 1 januari 2018.