Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Vergoedingen en kosten

Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar betaalt de kosten van alle onderzoeken binnen ons centrum, na aftrek van uw eigen risico. Voor kinderen jonger dan 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

Voor 2020 hebben we bij het grootste deel van de zorgverzekeraars overeenkomsten gesloten en bij een gering aantal lopen op dit moment de onderhandelingen nog. Bij twijfel over de status van de contractering, adviseren we u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. 
Bij gecontracteerde zorgverzekeraars dienen wij de factuur rechtstreeks in. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten. Dit wordt via de centrale administratie geregeld. Door de regelgeving kan het voorkomen dat wij in 2020 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2019 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2020 nog eigen risico over 2019 moet betalen. 
 
Voor 2019 hebben we met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Daarom dienen wij de factuur rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar in. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten. Dit wordt via de centrale administratie geregeld. Door de regelgeving kan het voorkomen dat wij in 2019 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2018 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2019 nog eigen risico over 2018 moet betalen. 

Factuur 

Pas aan het einde van een periode kunnen wij vaststellen hoe hoog uw factuur wordt. Dit is bijvoorbeeld afhankelijk van het onderzoek dat u krijgt op het Audiologisch Centrum. Ook kijken we naar het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat de audiologische zorg die u afneemt gefinancierd wordt op basis van Audiologische Producten (AP’s). Als u voor het eerst op het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt een vervolg AP geopend, een vervolg AP duurt altijd 120 dagen.

Kosten van het onderzoek

Het Audiologisch Centrum maakt jaarlijks per zorgverzekeraar per AP tariefafspraken. Daarnaast gelden er passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn. In dat geval sturen wij de factuur aan u toe. De passantentarieven van het Auris Audiologisch Centra voor 2020 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Audiologisch Product

Omschrijving

Kosten 2020

Declaratiecode

Zorgproductiecode

AP 101

Eenvoudig onderzoek gehoor

129

15E889

 

991900026

 

AP 102

Onderzoek gehoor

378

15B881

991900024

991900025

AP 103

Uitgebreid onderzoek gehoor

1.070

15B879

991900022

991900023

AP 104

Zeer uitgebreid onderzoek gehoor

2770

15B877

991900020

991900021

AP 201

Eenvoudig onderzoek spraak/taal

281

15D354

991900011

 

AP 202

Onderzoek spraak/taal

631

15B880

991900008

991900018

AP 203

Uitgebreid onderzoek spraak/taal

1259

15B878

991900006

991900016

AP 204

Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal

2488

15B876

991900004

991900014

 Tarieven zijn van toepassing op audiologische behandelingen die zijn gestart op of na 1 januari 2020.

In 2019 waren de volgende tarieven van toepassing bij audiologische behandelingen.

Audiologisch Product

Omschrijving

Kosten 2019

Declaratiecode

Zorgproductiecode

AP 101

Eenvoudig onderzoek gehoor

123

15E889

991900026

 

AP 102

Onderzoek gehoor

359

15B881

991900024

991900025

AP 103

Uitgebreid onderzoek gehoor

1.017

15B879

991900022

991900023

AP 104

Zeer uitgebreid onderzoek gehoor

2632

15B877

991900020

991900021

AP 201

Eenvoudig onderzoek spraak/taal

267

15D354

991900011

 

AP 202

Onderzoek spraak/taal

599

15B880

991900008

991900018

AP 203

Uitgebreid onderzoek spraak/taal

1196

15B878

991900006

991900016

AP 204

Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal

2632

15B876

991900004

991900014

In 2018 waren de volgende tarieven van toepassing bij audiologische behandelingen.

     Audiologisch   product   

Omschrijving

Kosten 2018

        Declaratiecode

Zorgproductiecode

AP 101

Eenvoudig onderzoek gehoor

€ 118

15D355

991900013

 

AP 102

Onderzoek gehoor

€ 346

15B881

991900009

991900019

AP 103

Uitgebreid onderzoek gehoor

€ 980

15B879

991900007

991900017

AP 104

Zeer uitgebreid onderzoek gehoor

€ 2537

15B877

991900005

991900015

AP 201

Eenvoudig onderzoek spraak/taal

€ 258

15D354

991900011

 

AP 202

Onderzoek spraak/taal

€ 577

15B880

991900008

991900018

AP 203

Uitgebreid onderzoek spraak/taal

€ 1153

15B878

991900006

991900016

Ap 204

Zeer uitgebreid onderzoek spraak/taal

€ 2537

15B876

991900004

991900014