Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Klachten en opmerkingen

Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. 

Als u ontevreden bent of een klacht heeft, dan willen wij dit zo snel mogelijk weten en oplossen. Want als een klacht of probleem niet wordt opgelost, kan het een rol gaan spelen in uw relatie met ons. Het kan uw vertrouwen in ons aantasten. Dat mag niet gebeuren. Wij nemen daarom uw opmerking, klacht of probleem serieus. 

 • U kunt uw klacht of opmerking bespreken met de persoon waar deze betrekking op heeft.
 • U kunt uw klacht of opmerking bespreken met één van de vertrouwenspersonen.
 • U kunt uw klacht of opmerking kenbaar maken aan de klachtencommissie.

Incidenten

Incidenten zijn ongevallen of bijna ongevallen. Bent u hierbij betrokken? Ook voor deze meldingen kunt u de klachtenregeling van Auris gebruiken. Deze is hier te downloaden. Onze medewerkers zijn verplicht ongevallen of bijna ongevallen te melden. Door de oorzaak van deze incidenten te achterhalen, kunnen wij onze dienstverlening verbeteren.

Wij bieden graag goede zorg van hoge kwaliteit 

Wanneer u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan dit onderzoek, vragen wij u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Wij weten niet welke cliënten gevraagd worden. Wij zien alleen de gemiddelde uitkomsten van dit onderzoek zonder de persoonsgegevens van de invullers.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Ga dan naar de site van Hoorwijzer.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Fenac, dit is de landelijke branchevereniging van de audiologische centra. Wanneer u niet benaderd wenst te worden, kunt u dit doorgeven aan de receptionist van ons Audiologisch Centrum.

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.