Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

CI-team

Wanneer er sprake is van een (zeer) ernstig gehoorverlies aan beide oren, waarvan de oorzaak in het slakkenhuis ligt, beoordelen wij of uw kind in aanmerking kan komen voor een cochleair implantaat (CI). Het is belangrijk dat de gehoorzenuw goed werkt. Een hoortoestel moet daarbij onvoldoende hulp bieden. Dit wil zeggen dat bij kinderen de gesproken taalontwikkeling niet of onvoldoende op gang zal komen ondanks het gebruik van hoortoestellen. Voor volwassenen geldt dat een hoortoestel het verstaan van de spraak niet of nauwelijks verbetert. Dit moet blijken uit een recente proef met een of twee hoortoestellen.

Mocht er bij u of uw kind sprake zijn van een ernstig gehoorverlies, dan kan de audioloog u informeren over procedure van aanmelding en de voorwaarden waaraan u moet voldoen. 

Het Audiologisch Centrum heeft een samenwerkingsverband afgesloten met het CI-team van het Erasmus MC. Vanuit ons team zijn een maatschappelijk werker en een logopedist verbonden aan het CI team.

Voor meer informatie over het CI team verwijzen wij naar de website van het Erasmus MC.

 

 

 

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.