Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Maatschappelijk werk

Het maatschappelijk werk is verbonden aan de diverse multidisciplinaire teams. 
De maatschappelijk werker van het Audiologisch Centrum is gespecialiseerd in het begeleiden bij problemen veroorzaakt door:

 • Slechthorendheid en plotsdoofheid
 • Tinnitus en hyperacusis

Bovenstaande problemen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor u of uw kind in het dagelijks functioneren in uw gezin, op het werk of op school. 
De maatschappelijk werker leert u omgaan met de beperking. Ook geeft deze adviezen over de aanpassingen die nodig zijn in uw leven. Daarnaast leert u vaardigheden in de communicatie met de buitenwereld. Uw directe omgeving informeren over uw beperking hoeft u niet zelf te doen. Ook daar is de maatschappelijk werker voor. Uw familie, collega’s, leidinggevende, leerkrachten of medeleerlingen kunnen door ons op de hoogte worden gebracht. 

Voor slechthorende kinderen en jongeren in de schoolleeftijd kan de maatschappelijk werker ondersteuning bieden aan de leerkracht, in het omgaan met de gehoorbeperking van uw kind. De maatschappelijk werker verzorgt ook samen met een logopedist van het Audiologisch Centrum de cursus Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden en is nauw betrokken bij de activiteiten van het tinnitusteam

Meer over het hulpaanbod van de afdeling maatschappelijk werk kunt u lezen bij de informatie over diverse multidisciplinaire teams op deze site. 

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.