Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Team slechthorende jongeren

Jongeren waarbij een gehoorverlies is vastgesteld worden opgenomen in het team slechthorende jongeren. Het doel van het team is om kinderen in de leeftijd van 12-16 jaar begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld door het aanpassen of controleren van de hoortoestellen en door multidisciplinaire diagnostiek. Zo kunnen deze jongeren zich ondanks hun beperking optimaal ontwikkelen.

Daarnaast biedt het team ondersteuning aan hun ouders/verzorgers en naaste omgeving. Bijvoorbeeld om te leren omgaan met de gehoorbeperking van de jongere. 

Het team kan bestaan uit uit:

 • audiologen
 • audiologie-assistenten
 • maatschappelijk werker
 • gedragsdeskundigen 
 • logopedisten
 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.