Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Spraak-taalteam

Het Audiologisch centrum heeft een team dat zich specifiek richt op de taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Aan dit team zijn audiologen, logopedisten, linguïsten en gedragswetenschappers (orthopedagogen en psychologen) verbonden. Gezamenlijk bekijkt het team welke onderzoeken noodzakelijk zijn voor een goede diagnostiek. Wanneer er een taalontwikkelingsstoornis vastgesteld wordt zal het team, indien nodig, uw kind in een bepaalde periode blijven volgen in de ontwikkeling. De onderzoeker zal met u bespreken welke onderzoeken geadviseerd worden en in welke periode er controle-afspraken bij het team plaats zullen vinden. 
 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.