Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Team buitendienst

Het Audiologisch Centrum heeft een speciaal team dat gehooronderzoek verricht op locatie. Aan het team zijn audiologen, audiologie-assistenten buitendienst en een maatschappelijk werker verbonden..  

Na gehooronderzoek kunnen wij u advies geven over hoortoestellen of andere hulpmiddelen. Ook kunnen we een eventuele vervolgafspraak voor u regelen. De buitendienst is bedoeld voor:

 • Mensen met een meervoudige of verstandelijke beperking die in een instelling verblijven.
 • Mensen met psychogeriatrische problematiek die in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijven.
 • Ouderen met een meervoudige beperking die om lichamelijke of psychische redenen niet in staat zijn het Audiologisch Centrum te bezoeken. 

Aanmelding verloopt via het Audiologisch centrum en op verwijzing van een huisarts, KNO-arts of instellingsarts. Vraag uw verwijzend arts te noteren dat het onderzoek aan huis uitgevoerd moet worden. Laat de arts ook de reden hiervan vermelden. Meer informatie over de buitendienst vindt u in de folder Buitendienst (in ontwikkeling).

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.