Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Hoortoestellen

Om goed te kunnen horen, om goed te kunnen verstaan en zo goed mogelijk te kunnen communiceren moet het gehoor zo optimaal mogelijk zijn. Jonge kinderen hebben een goed gehoor nodig om spraak en taal goed te ontwikkelen.

Als er sprake is van een permanent gehoorverlies van matige of ernstige aard dan zijn hoortoestellen nodig. Hoortoestellen versterken geluid en zorgen ervoor dat zo veel mogelijk geluid en vooral spraakklanken hoorbaar zijn.

Bij kinderen worden de hoortoestellen altijd geadviseerd en gecontroleerd dooreen Audiologisch Centrum. Samen met een audioloog  wordt bekeken in hoeverre hoortoestellen zinvol zijn en welk type het meest geschikt is.

Een winkel levert de hoortoestellen. De audicien van de winkel maakt oorstukjes op maat zodat de hoortoestellen goed bevestigd zijn aan de oren. Er zijn speciale kindertoestellen met verschillende kleuren die goed vuil- en waterafstotend zijn. De audicien zal de toestellen ook instellen en uitleggen hoe het toestel werkt.

De toestellen mogen een aantal weken worden uitgeprobeerd. In deze periode kan de audicien eventueel de instellingen nog iets bijstellen, afhankelijk van de ervaringen. Het is van belang om de toestellen in zoveel mogelijk situaties te dragen. Vraag ook of andere mensen een verschil zien tussen de situatie met en zonder hoortoestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld de leerkracht, de medewerkers van een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, familieleden die het kind regelmatig zien enz. Na een aantal weken wordt door het Audiologisch Centrum beoordeeld of de hoortoestellen effectief zijn,

 • zodat de taal en spraak zich voldoende ontwikkelen,
 • zodat kinderen voldoende kunnen horen in de klas,
 • dat communiceren zo makkelijk mogelijk verloopt.

Hiervoor worden uw ervaringen nagevraagd en enkele metingen gedaan, bijvoorbeeld hoe hard het toestel staat ingesteld, maar ook hoe goed het kind kan horen of kan verstaan met de toestellen.

Wanneer de hoortoestellen niet goed voldoen, kunnen er andere instellingen of een ander toestel worden uitgeprobeerd en wordt de proefperiode verlengd.

Wanneer de hoortoestellen goed voldoen en optimaal zijn ingesteld, krijgt u een zogenaamde goedkeuring waarmee de audicien de vergoeding via de zorgverzekering in orde kan maken.        

Het dragen van hoortoestellen is in het begin soms een uitdaging. Ouders kunnen thuis hulp krijgen via de ambulante behandeling in gezinnen. Zij denken en kijken mee naar het kind en hoe het dragen van de hoortoestellen verloopt.

Hoortoestellen worden voor kinderen tot 18 jaar volledig vergoed door de zorgverzekering. Kosten voor batterijen en eventueel een verzekering voor verlies en diefstal zijn voor eigen rekening.

Met hoortoestellen krijgen jonge kinderen en jong volwassenen geen normaal gehoor. Het gehoorverlies kan niet volledig worden gecompenseerd. Ook is het onderscheiden van klanken, zoals de "m" en de "n", meestal moeilijker voor slechthorende kinderen.

Daarnaast hebben kinderen met gehoorverlies meer last van stoorgeluid en galm. Verstaan in een rumoerige omgevingen blijft moeilijk met hoortoestellen. Daarom zijn soms extra hulpmiddelen nodig naast de hoortoestellen. Deze kunnen vaak draadloos gekoppeld worden aan hoortoestellen.

Voor thuis zijn hulpmiddelen zinvol om geluid zo optimaal mogelijk over te dragen, bijvoorbeeld bij tv kijken of luisteren naar muziek. Op school kan de leerkracht een kleine microfoon dragen waardoor de leerling de leerkracht als het ware van dichtbij hoort praten. Ook draadloze koppeling met een mobiele telefoon is tegenwoordig goed mogelijk.

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.