Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Logopedisch onderzoek

Een logopedisch onderzoek is een onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling. Een logopedist voert dit onderzoek uit en richt zich op de volgende vragen:

 • Wat begrijpt het kind van vragen en opdrachten?
 • Hoe maakt het kind contact met anderen?
 • Hoe praat het kind?
 • Welke woorden gebruikt het kind?
 • Hoe maakt het kind zinnen?
 • Hoe is de uitspraak?

De logopedist heeft eerst een gesprek met u. U kunt vragen stellen en vertellen over de problemen die u in de communicatie met uw kind ervaart. Daarna gaat de logopedist met uw kind spelenderwijs aan het werk. Na het onderzoek bespreekt de logopedist de resultaten met u. Het komt regelmatig voor dat er na het logopedisch onderzoek een ontwikkelingsonderzoek komt.

In de folder 'Logopedisch onderzoek' kunt u meer over het logopedisch onderzoek lezen.

Kinderen die thuis voornamelijk een andere taal spreken, worden uitgenodigd voor het meertaligheidsspreekuur. Het meertaligheidsonderzoek bestaat uit twee afzonderlijke onderzoeken: een logopedisch onderzoek met hulp van een tolk en een ontwikkelingsonderzoek. Tussen deze twee onderzoeken zit een periode van een aantal weken. Het logopedisch onderzoek richt zich op de spraak-taalontwikkeling in de moedertaal.

In de folder 'Meertaligheidsspreekuur voor kinderen tot 5 jaar' kunt u meer over dit onderzoek lezen. 

Het KITS-spreekuur omvat een observatie of onderzoek van taal- en overige ontwikkeling. Dit spreekuur vindt plaats op 1 ochtend. Bij dit spreekuur zijn een logopedist en een psycholoog of orthopedagoog betrokken. Het spreekuur begint met een gesprek tussen de ouder of verzorger en een van de onderzoekers. In dit gesprek worden verschillende vragen gesteld over de taal- en overige ontwikkeling van het kind. U kunt tijdens dit gesprek ook vertellen over de problemen die u bij het kind tegenkomt.

In de folder KITS spreekuur kunt u meer over dit onderzoek lezen.

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.