Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Ontwikkelingsonderzoek

Het ontwikkelingsonderzoek is een onderzoek naar wat uw kind goed kan en waar het moeite mee heeft. Een psycholoog of een orthopedagoog voert het onderzoek uit. Tijdens het onderzoek doet de onderzoeker samen met uw kind verschillende opdrachten, werkjes of spelletjes. Bij heel jonge kinderen doen we veel in spelvorm. Tijdens het onderzoek let de onderzoeker op hoe uw kind contact maakt, speelt en werkt. 

Het onderzoek begint met een gesprek met u over de ontwikkeling van uw kind. U kunt tijdens dit gesprek ook vertellen over de problemen die u bij uw kind tegenkomt. In de folder 'Ontwikkelingsonderzoek voor kinderen tot en met 5 jaar' kunt u meer over dit onderzoek lezen.

Na het onderzoek bespreekt de onderzoeker de resultaten van het onderzoek met u. Vaak krijgt u meteen een advies. Soms is het nodig dat er meer onderzoek gedaan wordt. Bijvoorbeeld wanneer uw behandelend logopedist of de school niet behandelen. Als wij niet voldoende aan uw hulpvraag kunnen voldoen, kan er gedacht worden aan handelingsgerichte diagnostiek.

Het KITS-spreekuur omvat een observatie of onderzoek van taal- en overige ontwikkeling. Dit spreekuur vindt plaats op 1 ochtend. Bij dit spreekuur zijn een logopedist en een psycholoog of orthopedagoog betrokken. Het spreekuur begint met een gesprek tussen de ouder of verzorger en een van de onderzoekers. In dit gesprek worden verschillende vragen gesteld over de taal- en overige ontwikkeling van het kind. U kunt tijdens dit gesprek ook vertellen over de problemen die u bij het kind tegenkomt. In de folder KITS spreekuur kunt u meer over dit onderzoek lezen. 

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.