Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Logopedisch onderzoek

Een logopedisch onderzoek is een onderzoek naar de spraak- en taalontwikkeling. De logopedist voert het onderzoek uit en stelt de volgende vragen:

 • Wat begrijp je van vragen en opdrachten?
 • Hoe maak je contact met anderen?
 • Hoe praat je?
 • Welke woorden gebruik je?
 • Hoe maak je zinnen?
 • Hoe is je uitspraak?

De logopedist heeft eerst een gesprek met jou en je vader of moeder. Jij of je ouders kunnen vragen stellen. Ook kunnen jullie vertellen over de problemen die je in de communicatie met anderen ervaart. Daarna gaat de logopedist met jou aan het werk. Na het onderzoek bespreekt de logopedist de resultaten met jou en  je ouder(s). Vaak krijgen jullie ook meteen een advies. Als een vervolgonderzoek nodig is wordt dit ook met jullie besproken.

In de folder 'Logopedisch onderzoek' kun je meer over dit onderzoek lezen. 

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.