Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Voor professionals

Welkom op de site van het Audiologisch Centrum voor gehoor, spraak en taal van de Koninklijke Auris Groep.
Het Audiologisch Centrum biedt onderzoek en advisering bij kinderen met een vermoeden van een taalstoornis. Ook kunt u bij ons terecht voor onderzoek, revalidatie en begeleiding van kinderen en volwassenen met gehoorproblemen. Hiervoor heeft u een verwijzing nodig. 

Verwijzers kunnen zijn: 

 • Huisarts
 • Arts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 • KNO-arts 
 • Kinderarts
 • Revalidatiearts
 • Triage audicien

Wilt u een cliënt aanmelden voor onderzoek? Dan vragen wij u een verwijzing met de persoonsgegevens van de cliënt, logopedische achtergrondgegevens (indien aanwezig) en een duidelijke onderzoeksvraag te richten aan een van onze Audiologische Centra. U kunt hiervoor een recent logopedisch verslag opsturen of gebruik maken van het formulier logopedische gegevens. De adressen van onze centra vindt u onder contact. Na ontvangst van de verwijzing zal het intaketeam de verwijzing beoordelen en bepalen welke afspraak of afspraken nodig zijn. Soms is aanvullende informatie nodig om te kunnen bepalen welke onderzoeken nodig zijn om de hulpvraag te bepalen 

Minderjarigen kunnen daarom worden  ingepland voor het intakespreekuur. Tijdens het intakespreekuur krijgen cliënt een eerste gehoorscreening en uitgebreide intake. We bepalen wat het vervolgtraject zal zijn op basis van de informatie die uit de intake naar voren komt. 

Wanneer u bij de verwijzing voldoende informatie aanlevert, is het intakespreekuur voor uw cliënt niet noodzakelijk. Wij zullen direct het juiste onderzoek inplannen. Bij een verwijzing voor volwassenen met een gehoorvraag, verrichten wij uitgebreide audiometrie. 

Volwassenen met tinnitus worden standaard ingepland voor het tinnitusspreekuur, tenzij de cliënt zelf nadrukkelijk aangeeft hier geen behoefte aan te hebben. Meer informatie over de diverse onderzoeken kunt u lezen op de pagina Voor 0 tot 18 jaar of Voor volwassenen.

Wilt u vooraf een casus met een van de onderzoekers bespreken? Dan kunt u direct contact opnemen met de Audiologische Centra. 
Komt u uit de regio Rotterdam is het ook mogelijk om een mail te sturen naar het intaketeam: intake@auris.nl. Er zal zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden. Ook is het mogelijk om uw vraag telefonisch voor te leggen tijdens het telefonisch spreekuur van de onderzoekers. Dit is op maandag tot en met donderdag  van 13.00 tot 17.00 uur.

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.