Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Hoortoestellen

Sommige mensen moeten erg wennen aan het geluid van hoortoestellen. Wanneer dit niet lukt, kan het Audiologisch Centrum ondersteuning bieden. U kunt zich voor dit probleem aanmelden bij ons centrum. Wij kunnen u leren omgaan met de hoortoestellen. Daarnaast kan de audioloog beoordelen of de aangemeten hoortoestellen de meest geschikte oplossing voor u zijn. Dit doet hij na uitgebreid gehooronderzoek. De audioloog kan tevens uw hoortoestellen bijstellen en indien nodig andere hoortoestellen voorschrijven.

Heeft u na een gehooronderzoek op het Audiologisch Centrum het advies gekregen een of twee hoortoestellen te dragen? Dan zal de audioloog u een recept voor hoortoestellen meegeven, wanneer u nog geen hoortoestellen heeft. Met dit recept gaat u naar de audicien bij u in de buurt voor een hoortoestelaanpassing. De hoortoestellen krijgt u op proef. Dit wil zeggen dat u de hoortoestellen kan uitproberen zonder aankoopverplichting. Na twee maanden proefperiode vindt er vòòr de definitieve aankoop op het Audiologisch Centrum een controle plaats. 

In de folder 'Proef met hoortoestellen' kunt u hier meer over lezen. Voor algemene informatie over hoe u de hoortoestellen gebruikt kunt u deze folder 'Hoortoestellen in de praktijk, hoe gebruik u ze?' downloaden.

Soms zijn hoortoestellen niet voldoende. Er kunnen met hoortoestellen problemen blijven bestaan in:  
 De acceptatie van het gehoorverlies:
 De communicatie
 Bij het telefoneren 
 Bij situaties op het werk 

U kunt met de audioloog bespreken welke ondersteuning u hierbij wilt krijgen. Dit kan zijn:
 Ondersteuning door het maatschappelijk werk van ons centrum
 Aanschaf van hulpmiddelen voor het beluisteren van TV en radio, telefoon, wekker en of situaties op het werk 
   (bijvoorbeeld solo-apparatuur).
 Volgen van een cursus Spraakafzien en Communicatieve vaardigheden.

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.