Auris Audiologisch Centrum Aurislogo

Deel deze pagina


STEL EEN VRAAG

Tinnitusspreekuur

 

Als wij een verwijzing ontvangen van uw KNO-arts of huisarts vanwege tinnitus (oorsuizen), plannen wij u in voor het tinnitusspreekuur. Het tinnitusspreekuur wordt verzorgd door het tinnitusteam. Het spreekuur bestaat uit een programma van vier onderdelen: een audiometrisch onderzoek, anamnesegesprek, informatiebijeenkomst en een adviesgesprek met de audioloog. Hieronder kunt u meer lezen over de vier onderdelen van het tinnitusspreekuur. Het audiometrisch onderzoek is een uitgebreid onderzoek naar de functie van uw gehoor en bestaat uit:

 • Toonaudiometrie
 • Spraakaudiometrie
 • Spraak-in-ruis test
 • Impedantiemetrie
 • Oto-akoestische emissies
 • Tinnitusanalyse

Tijdens het anamnesegesprek proberen wij samen met u vast te stellen hoeveel last u ervaart van uw tinnitus. Ook kijken we naar factoren die last beïnvloeden. Daar waar mogelijk proberen wij u te adviseren hoe u de last, die u van uw tinnitus ervaart, kunt verminderen.

De informatiebijeenkomst vindt in groepsverband plaats. U krijgt informatie over de werking van het gehoororgaan, het mogelijke ontstaan van tinnitus, de gevolgen van tinnitus op het dagelijks functioneren en de beïnvloedende factoren op tinnitus. Tevens worden er algemene adviezen hoe u de last die u van tinnitus ervaart kunt verminderen en de mogelijkheden van begeleiding besproken. U krijgt een informatiemap mee zodat u dit thuis nog eens na kunt lezen. Het is wenselijk om uw partner of een goede bekende mee te nemen, zodat u de informatie thuis nogmaals kunt bespreken en uw partner u kan ondersteunen in het leren omgaan met uw tinnitus.

Aan het eind van het spreekuur heeft u een gesprek met de audioloog waarin de onderzoeksresultaten met u besproken worden. De audioloog zal u adviseren over mogelijke aanpassingen of begeleiding. 

In de folder tinnitusspreekuur kunt u meer over het tinnitusspreekuur lezen (in ontwikkeling). 

 • Aanmelden
 • Aanmelden

  U kunt zich aanmelden bij ons Audiologisch Centrum via onze website. Klik op deze link voor aanmelden tot 16 jaar. Voor aanmelden vanaf 16 jaar en voor volwassenen klikt op u deze link

 • Klachten en opmerkingen
 • Klachten en opmerkingen

  Wij doen er alles aan om onze dienstverlening zo goed en zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Toch gaan er soms dingen mis. Wij horen het graag als u ontevreden bent. Hier leest u meer over klachten en opmerkingen.

  Als u kortgeleden één van onze audiologische centra heeft bezocht, zijn wij benieuwd naar uw ervaring. Daarom wordt aan een aantal van onze cliënten gevraagd mee te doen aan een onderzoek. Dit is een onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening. Het kan zijn dat u gevraagd wordt hier aan deel te nemen. Met uw ervaring kunnen wij de kwaliteit van onze diensten verbeteren. Zodat nieuwe cliënten hier in de toekomst van kunnen profiteren. Lees meer...

 • Uw privacy
 • Uw privacy

  Met persoonlijke gegevens gaat Auris zorgvuldig om. 

   Download deze folder om hier meer over te lezen. 

  Auris maakt gebruik van Zorgmail. Gegevens van cliënten worden altijd beveiligd verzonden. Meer informatie kunt u hier vinden.